Kryt Mundloch, Slezská Ostrava

Kryt(y) Mundloch, někdy hovorově také Mudloch se nachází na pravé straně řeky Ostravice, v kopci stejného jména, na ulici Bohumínská, v Ostravě. Samotný komplex krytu tvoří tři viditelné betonové vchodové objekty a jeden skrytý v menší budově a několik nouzových východů, které se nacházejí ve stráni kopce. Vždy dva z vchodových objektů, celkově ze čtyř, tvoří a chrání vstupy do vyražených štol a následně zpevněných chodeb, které vedou do nitra kopce, kde jsou spojeny mezi sebou navzájem společnou chodbou, místnostmi a různými sály (v případě druhé dvojice vstupů). Dle sesbíraných informací, byl obecně tento kryt používán jako protiletecký za 2. světové války a dle dalších nalezených stop uvnitř komplexu, byl v době socialismu patrně přestavěn na kryt civilní obrany, případně na skladiště.

V minulosti, když byl tento kryt uzavřen a někdy zase náhodně někým otevřen, se stávalo běžně, že docházelo k únikům metanu (potvrzeno mým otcem, když byl ještě malý kluk, cca v 50 – 60tých létech), v 90. létech se zde dokonce našly údajně i nějaké mrtvoly. Koho, to mi není známo. Když mi bylo asi 6 – 8 let, asi někdy v roce 1985 – 87, tak jsem samozřejmě taky neodolal a vlezl si dovnitř, dostal jsem se však jen do vchodového objektu, a co si tak matně pamatuji, tak byl čistý a vchod do podzemí byl zablokovaný masivní zamknutou mříži. Dnes, tyto objekty často obývají bezdomovci, kteří natahali do vchodových částí objektů haldy odpadků, ale dále jsou chodby celkem čisté, patrně se dál neodváží. Objekty bývají často zazděné, ale někdy se objeví náhodný otvor, který umožní průzkum.

První ze vchodových objektů do podzemí, ze směru od stadionu Bazaly, byl několikrát v minulosti používán jako další vstup do podzemí vinárny, nějakou dobu byl uzavřen a před několika léty, cca v roce 2007, byl „novodobě“ přebudován a zrekonstruován stylově na vinný sklep, kde se v současnosti pořádají různé degustace vína, zákazníci mají možnost si zde láhve uskladnit, jelikož v podzemí je stála teplota, případně si nějaké to vínko zakoupit. Část vstupní betonové stropnice byla odstřelena, nově zaizolována a stylově upravena. Kousek od něj je další stavba, která slouží jako obchod a je zde možnost se dostat do komplexu podzemí druhým vchodem, který je vlastně schován v budově. Vstupní část je původní, kdy sestoupíme po několika schodech, následuje zalomený vchod, dále pokračuje asi 100 m chodba do nitra kopce, která se v půlce mírně lomí. Chodba nás dovede na začátek, zhruba 60 m sálu, který spolu s dalšími čtyřmi cca 60 m sály tvoří spojený čtverec. Následně z jednoho rohu, dvou sálů vede další chodba, která je také mírně lomená směrem ven ke druhému podzemnímu vstupu. Chodby jsou stylově udělány do tubusu z cihel. Kraje a prostředky dlouhých sálů tvoří 1000 sklípků, kde je možnost si uskladnit a archivovat víno.

Vinný sklep, stav 2015:

Druhý viditelný vchodový objekt do podzemí je menší, zcela jiného typu, má dva vchody, zrcadlově proti sobě. Vypadá jako by byl novodobě, či v pozdějších létech vybetonován, prostě mi tam stavebně nepasuje.

Třetí a poslední viditelný vchodový objekt je podobný jako objekt, kde je vybudovaná vinárna, má vchody také proti sobě, je nedaleko menšího vchodového objektu. Po vstupu můžeme vidět masivní mříž, která uzavírala vchod do podzemí (patrně tu jsem viděl v 80. letech). V době návštěvy byla otevřená, v současnosti myslím, že zmizela.

Po vstupu do druhého komplexu podzemí projdeme přes několikrát zalomený vchod, na stěnách nechybí protitlakové výduchy. Podobné výduchy byly použity na novodobých pozorovatelnách CO, kolem F-M. Dále cesta pokračuje větší galerií z cihel do nitra kopce, kde se chodby několikrát lomí a tvoří řadu menších sálů a místností. Chodby jsou suché, stěny a strop pokrývá načernalý prach. Podle měření metanu se to pohybuje v mezích od 0,8 – 2 %, když jsme tam byli naposledy někdy v roce 2012-15.

Většinou na konci hlavních chodeb, proti vstupním objektům je několik nouzových východů, tvořených šachtou se stoupacími železy, kdy se před samotným otevřením vstupu do šachty, musel odmontovat kovový kryt, který nouzák chránil. Samotnou výšku šachet nouzáku bych odhadoval na 15-20 m, dle výšky kopce a jejich vyústění ven.

Chodby krytu mají také řadu odvodňovacích kanálku, ale většina je dnes zasypána, kovové kryty kanálku rozkradeny. Na stropech lze najít zbytky elektroinstalace, ale většina taky zmizela. Dále narazíme na celkem zajímavou věc v podzemí, která vypadá jako nějaké kóje, podle čtenářů, kteří mi píšou a kteří tam byli před 30ti léty, by mělo jít o zbytky záchodů, kdysi se tam daly také nalézt keramické mísy. Zhruba před 30ti léty se ještě daly v podzemí nalézti zásobníky vody, zbytky dieselagregátu a masivní ocelové dveře, ze kterých se všude povalovala skelná vata.

Když už se pomalu dostáváme k východu z podzemí, narazíme ve stěně na zajímavě vyrubanou chodbu do skály, která vede směrem k dalšímu vstupnímu objektu, dle vyslaného průzkumníka je dále zával a pokračovat by nebylo bezpečné. Objekt, kterým se dostáváme ven, má také zalomený vchod.

Dále existují a kolují teorie, že opuštěné přístupné prostory jsou propojené starou podzemní štolou s vinným sklepem, kde vchod byl v době návštěv zazděn. Dle slov provozovatele Archívu vín Mundloch, žádné propojení neexistuje a není, jelikož se řada lidí v tom šťourá, ani my ho však nezahlédli. Avšak podle pamětníků, kteří mi píšou, se tam nějaká úzká štola ve skále, za zazděným vstupem s trubkou nacházela a byla často zatopená. Že je nezatopená se dalo poznat podle průvanů v místě záchodů. Jednou, když byla nezatopená se dostal dolů kamarád jednoho čtenáře a prý tam viděl železné dveře.

Zhruba na přelomu roku 2014/15 došlo k vysekání dřevin a náletové vegetace v okolí dvou levých betonových vchodů směrem na Bohumín, ale postupně to zase zarůstá. Dle posledních indicii, ke stavu v roce 2024, byly vchody levých dvou vstupů několik let zazděny a v případě vinného sklepa, to již několik let vypadá, že došlo k ukončení provozu. V obou případech neověřeno.

Poděkování za doprovod všem, kteří kdy se mnou šli a kteří mi píšou připomínky. Dále, speciální poděkování provozovateli Archívu vín Mundloch, panu J.D., který měl tu trpělivost v roce 2015, že nás legálně provedl a věnoval se nám při prohlídce prostor vinného sklepa.

Levá část krytu Mundloch, stav někdy 2012-15:

error: Chráněno proti kopírování.