Ostravské hradby

Celkem málo známou věcí v Ostravě je ta, že jako každé významnější město měla i Ostrava středověké hradby a několik metrů tohoto opevnění se  také dochovalo do dnešních dnů. Hradby začaly být budovány v druhé polovině 14. století, biskupem Janem Očkem z Vlašimi. Stavba byla tvořena říčními valouny, lomovým kamenem, pálenými cihlami a byla dokončena roku 1371. Několik let na to chránily Ostravu hradby s obrannými věžemi a bránami. Po roce 1389 byly městské hradby ještě zesíleny, na popud biskupa Mikuláše z Rýznburka. Zajímavosti při stavbě je to, že nejdříve se postavily brány a pak samotné hradby. Praxe ve středověku byla opačná.

Opevněné brány byly celkově tři. Hlavní bránou byla Kostelní, později známa jako Mostní nebo Říšská. Brána stála v Kostelní ulici  u kostela sv. Václava, u cesty vedoucí k mostu přes Ostravici, dále pak na Sl. Ostravu a Těšín. Postavení samotné brány je datováno před rokem 1340.

Další bránou  byla Hrabovská, které se taky říkalo Vítkovická. Stála na dnešní ulici 28. října č.p. 43 a ústím do dnes již neexistující ulice Pod laubami. Cesta z ní vedla na jihozápad do Hrabové a Vítkovic.

Třetí branou byla Přívozká a byla situována na severu. Cesta z ní vedla do Pruska, směrem na dnešní Hlučínsko a Opavsko.

Dalším prvkem opevnění Ostravy byl mlýnský náhod, který lemoval jihozápadní část městských hradeb spolu s hradebním vodním příkopem, dnes v místě mezi Smetanovým náměstím a Pivovarskou ulicí. Na křížení současné Pivovarské ulici se Střelniční stávala fortna (malá brána, branka).

Podle zdrojů dostupných na internetu nebylo opevnění Ostravy nikdy vojensky využito. Za 30tileté války hradby ztratily svůj význam, jelikož obyvatele se o své hradby prostě nestarali. Zpráva z roku 1701 říká, že se vlivem špatné údržby část hradeb zřítila a zůstala jich jen polovina. Dále v létech 1780-1833 byly hradby samotnými měšťany bořeny a materiál z nich byl použit na nové stavby. Městské brány byly postupně bořeny v létech 1830-1839 a hradební příkop byl zasypán v roce 1899. Zlomek hradeb se dochoval až do počátku 20. století, kdy existuje fotografie z roku 1929, která zachycuje ještě hradební baštu, která stála nedaleko kostela sv. Václava, ale i ta byla nakonec zbořena.

Dnes lze nalézt asi 50 m úsek bývalých ostravských hradeb v zadním traktu Ostravsko-opavského biskupství a kousek další zdi za kostelem sv. Václava.

Použité zdroje:
– volně napsáno podle informací na internetu, vlastní znalosti a foto 

GPS souřadnice:
zeď za kostelem: N49 50 10.0 E18 17 43.00
50 m dochovalé hradby: N49 50 6.0 E18 17 44.00

za kostelem sv. Václava
za kostelem sv. Václava
error: Chráněno proti kopírování.