Německé pozorovací objekty, lidově zvané „Einmannbunker“ – bulletin Krásná Ostrava 2/2021

Původní text autora pro občasník Krásná Ostrava 2/2021, který vyšel v červnu 2021, později byl upraven, po vzájemné dohodě, editorem.

Na území města Ostravy, kromě kabelové sítě, také nalezneme celou řadu dalších vojenských staveb nebo věcí s 2. světovou válkou dále souvisejících. Jedna z mnohých věcí, které se zde vyskytují, jsou slangově česky tzv. „Ajnmany“ a také různé pozorovatelny (které jsou stavebně větší než klasický tubusový Einmann), případně mnou nazývané hybridy (něco mezi pozorovatelnou a Einmannem).

Tyto německé pozorovací stavby se svého času oficiálně nazývaly Luftschutz – Splitterschutzzelle nebo také prostě jen „Einmannbunker“ a lze je označit za jednu z nejčetnější a vůbec první masově prefabrikovanou pevnostní stavbu, která se nenachází jenom na našem území, ale také po celé Evropě. Hlavním faktorem je především jednoduchost, láce a také časově nenáročnost této malé prefabrikované pevnůstky.

Jedna se o nevelkou typizovanou železobetonovou stavbu zvonovitého tvaru s průzory a dvířky, určenou především ke strážním a pozorovacím účelům bombardovaní a případných nevybuchlých pum v průmyslových areálech a dopravních uzlech. Ač německý název tomu napovídá nebyla určena jen pro jednu osobu, ale dle velikosti mohla pojmout i čtyři osoby jako nouzový úkryt, často v Einmannbunkeru zůstávala požární hlídka, či drážní zaměstnanci na stráži. Ostrahu náletem vyklizených podniků v pozorovatelnách prováděla tzv. Werkschutz (ozbrojená závodní stráž), organizace zřízená roku 1941 na ochranu průmyslových podniků významných pro válečné hospodářství před krádežemi, sabotáži, špionáži, střežením pracovní morálky a stíhaní uprchlých pracovníku a případnými útoky partyzánů. Tato služba spadala pod policejní ředitelství, jemuž též předávala případy k dořešení. Jinde byly také objekty umisťované u mostů, železničních tratí nebo elektráren.     

Tvar není stoprocentně jednotný a konkrétní objekty vykazují celou řadu odchylek a odlišností, ve velikosti, provedení stavby, počtu dvířek apod. Například různě strmou či kulatou střechou nebo kónickým tělem. Hlavním materiálem jsou 15 – 20 cm silně prefabrikované dílce základové desky, dále vlastního válcového těla (o vnitřním průměru cca 145 cm), dvířek a stříšky. Všechny prefabrikáty jsou z hutněného betonu, dvojitě armované dráty tloušťky 5 mm a sice z vnějšku svařované ocelovou síťovinou s okem 20 x 20 cm a zevnitř síťovinou s okem 5 x 5 cm. Základová deska a stříška je protkána armováním z drátu 8 a 15 mm. K tomu je veškeré armování před betonáži vzájemně svařené. Celková výška přes základ tak činí kolem 220 cm. Po obvodu pláště jsou ve výšce 165 – 169 cm většinou čtyři, 2 mm obdélníkové průzory, poskytující téměř kruhový rozhled. V Ostravě má jeden nalezený Einmann například průzory v různé výšce. Výrobcem těchto pevnůstek na území protektorátu byla drážďanská firma Dyckerhoff und Widmann K.G., Betonwerke Cossebaude (Dywidag), ale nebyla jediná, která je celkově dodávala. Výrobní cena se dle konkrétního provedení pohybovala mezi 430 – 525 tehdejších říšských marek. V počátcích výstavby byly hojně maskovány základním a krycím nátěrem, dle charakteru okolí v odstínech šedé až po světle zelenou. Od kamufláže se však ke konci války postupně upouštělo.

Dlouho po skončení války Einmanny nalezly využití u útvarů Civilní obrany. Spousta objektů našla také mírové uplatnění, jakožto úkryty, při trhacích pracech v lomech a kde je možné mnohé z nich nalézt dodnes, případně byly časem zapomenuty a po mnoha létech znovu objeveny. V některých článcích na internetu se píše, že byly stavěné a různě stavebně modifikované i po válce.

Na území Ostravy se čistě tubusové Einmanny, pokud nehovoříme o větších pozorovatelnách (jsou podobné, ale větší), vyskytují skoro na každé haldě (mohly být zde i později přesunuty, vzhledem k jednoduchosti), u železničních kolejí a hlavně v oblasti průmyslových části Vítkovic a prostoru bývalé Nové Huti (neuvádím pozdější názvy), která vzniká krátce po válce, případně v prostorech bývalých dolů.

První Einmann v Ostravě, který byl mnou a mým synovcem nalezen, zhruba v roce 2005, se nachází vedle dnešního dolu Michal. Nedávno bylo vysekáno okolí od nálezových dřevin, celkově zkulturněno, Einmann vyčištěn a zařazen mezi ostravské zajímavosti. Za zmínku také stojí cihlová pozorovatelna ve strojovně dolu Michal, kde se dá dostat během prohlídek. Další celkem zajímavá lokalita je oblast průmyslových Vítkovic, konkrétně dva Einmanny stojí přímo v Dolní oblasti, další je u přejezdu kolejí na ulici Mostárenská. V okolí bývalé NH Ostrava se také dají nalézt, jeden je někde uvnitř areálu podniku, ale není volně dostupný. Ve slezské části Ostravy se jeden nachází kousek pod bývalým dolem Petr Bezruč, další je ve strání nad bývalým dolem Trojice, tady jde spíše o nějaký hybrid, je celkem dost atypický, s přečuhující střechou a třemi průzory. Jeden stavebně zajímavý hybrid se nachází u plynojemu, na ulici 1. Máje, na rozhraní Mariánských Hor a Vítkovic, betonové jádro kryje přístavba z cihel a má špičatou stříšku. Rozbitý Einmann s pohozenou střechou, která je nedaleko, nalezneme na haldě, nad řekou Ostravicí, nedaleko ulice Pobřežní. Zajímavou lokalitou je oblast Petřkovic, konkrétně u bývalého dolu Oskar/Lidice se nacházejí typické dva Einmanny se zašpičatělou stříškou, která se u jiných Einmannů na území Ostravy moc nevyskytuje. Zajímavostí je, že v jednom byl ještě pár let zpátky keramický štítek s natištěným nápisem výrobce, ten však byl v pozdějších létech někým „zachráněn“ a zmizel. Jeden Einmann s průzory v různé výšce se dříve nacházel v kolejišti, směrem na Třebovice, později byl převezen, zrenovován a nachází se v areálu čsl. opevnění v Darkovičkách, na Opavsku.

Einmann nedaleko d. Michal, Ostrava – pův. stav 2005
atypický Einmann s převislou střechou, nad býv. d. Trojice
první nalezený Einmann v DOV, má na sobě římsky XV.
druhý nalezený Einmann v DOV
Einmann pod bývalým dolem P. Bezruč
ul. Mostarenská, Vítkovice
Einmann v Třebovicích, různá výška průzorů, dnes v areálu čs. opevnění Darkovičky
atyp hybrid betonové jádro, cihlová obezdívka – rozhraní Mar. Hory a Vítkovice
tento stavební typ Einmannu je zatím nalezen ve dvou exemplářich – d. Oskar (Lidice)
otevřené dvířka Einmannu – d. Oskar (Lidice)

Na území města Ostravy se nachází, kromě klasických tubusových staveb Einmannů, také několik větších pozorovatelen, zřejmě z válečného období (nesou prvky německé typizace, kterou nalezneme v Olomouci a Praze) a dá se předpokládat, že byly využity, k různým účelům, i později. Někdy se to nedá přesně určit a časově zařadit. O nich si můžeme napsat třeba někdy příště, jelikož se tato problematika dosti prolíná.

Použité zdroje:
– znalosti, archív a web autora www.opevnovani.cz
– volně napsáno dle www.fortifikace.net a Wikipedie
http://www.krasnaostrava.cz/petr-jersey98-belosicky-nemecke-pozorovaci-objekty-tzv-einmannbunkery-v-ostrave-archiv-bulletinu-2-2021/

error: Chráněno proti kopírování.