Kryt u dolu Dukla, Havířov

Na kraji bývalé šachty Dukla, v Havířově – Dolní Suché se do dnešních dnů dochoval protiatomový kryt (nazýván pracovně kryt Archa), který slouží jako muzeum a návštěvníci mají možnost si udělat představu, jak by to také v případě atomového výbuchu fungovalo.

Jedná se o studnový monolit kruhového půdorysu o průměru 11 metrů a síle stěn 1 m, s 6 patry, 2 vstupy (bojový a mírový) a výtahem (s nosností 250 kg).

Odolnost a technické parametry:

 • Odolnost: 2. třída atomická – stropní monolit, stropy vstupů a ochranná deska jsou odolné jaderné pumě 250 kt při úhlu dopadu 15 stupňů a rychlosti 300 m/s, a to zhotovením speciální ochranné rozpráskové desky na vrchlíku monolitu s rozložením detonačního účinku střely do okolí!
 • Pevnost betonu: 450 kg/cm2
 • Dva vstupy (lomené schodiště sestupující cca 10 m pod terén) – mírový a bojový vstup (zcela shodná schodiště zrcadlově proti sobě s tím rozdílem, že bojový vstup má navíc kromě dekompresní předsíně a 2 nouzových výlezů dekontaminační prostor a místnost dozimetrické kontroly)
 • Počet ukrývaných: 450 osob, doba isolace: 24 hodin. Celková kapacita stavby v přepočtu na výkon FVZ max. 506 osob – Druh FVZ 1000a (filtro – ventilační zařízení)
 • EC DA (diesel agregát)
 • Pohotovostní zásoba PHM: 1000 lt. nafty, 200 lt. oleje

Prostory krytu:

 • místnost řízení DA (diesel agregátu)
 • prachovna (místnost s prachovými filtry – jemné a hrubé, plynové uzávěry včetně zaslepení FVZ)
 • kyslíkovna (místnost pro umístění kyslíkových láhví – slouží pro okysličení vzduchu v režimu plné izolace – regenerace)
 • dílna (nářadí, přístroje, nástroje pro údržbu a opravy krytu)
 • ošetřovna
 • operační sál (lékařská pomoc)
 • místnosti pro personál a pacienty
 • sklady zdravotního materiálu
 • místnost řízení (ŠTÁB) a plánování, místnosti telefonního a radiového spojení
 • místnost pro ukrývané (2x největší místnost)
 • vodárna (zásobník na pitnou vodu 14 m3 a užitkovou vodu 19 m3 a rezervní jímka na pitnou vodu 18,5 m3)
 • jímky na odpadní vodu a kaly (septik)
 • výtahová šachta

Popis jednotlivých pater:

1. patro
dekontaminační kabina – propust, přetlakové vstupy (tzv. tlakové komory), protiplynové předsíně, NV – nouzové výlezy, místnost FVZ, prachovna pro VZ krytu, prachovna pro DA, dílna, kyslíkovna

2. patro
ošetřovna, operační sál, sklady, místnosti pro ukrývané a pacienty, 1x WC

3. patro
štábní místnost – velení, spojovací místnost, místnost slaboproud, telefonní ústředna, 2x telefonní kabinka, 1x WC

4. patro
místnost pro ukrývané, 2x WC z toho 1x ženy + umývárna, 1x muži + pisoáry + umývárna, sklad

5. patro
místnost pro ukrývané, 2x WC z toho 1x ženy + umývárna, 1x muži + pisoáry + umývárna, vodárna

6. patro
místnost pro ukrývané, 1x WC + umývárna, strojovna diesel agregátu, řídící místnost DA, zásobník na pitnou vodu 14m3 (jde z 5.p. do 6.p.) a pod podlahou 2x jímka na fekálie a užitkovou vodu 19 m3, rezervní jímka na pitnou vodu 18,5 m3 a údajně studna umístěná pod schodištěm

Protiatomový Kryt Archa v současnosti:

Vertikální spojení všech podlaží tvoří schodiště, které je ve 2., 3. a 4. podlaží dvouproudové se zkříženými rameny a v 5. a 6.podlaží jednoramenné. Další vertikální spojení tvoří výtah, který je přístupný z každého patra a slouží výhradně pro mírové použití. V případě ohrožení se šachta zaslepuje připravenými prefabrikáty (v současné době je šachta zaslepena a výtahová klec včetně vodicích lišt chybí). Dokumentace krytu nebyla zachována, informace o tomto krytu již nepodléhají žádnému stupni utajení! Kryt byl vybudován pro osazenstvo dolu Dukla a přilehlé elektrárny. Do roku 2007 byl minimálně udržován (údržbu prováděl údržbář), nebyly do něj vkládány větší investiční prostředky z důvodu útlumu šachty, kryt měl být zlikvidován a zalit betonem. Údržba spočívala převážně v čerpání jímek a větrání. Kryt byl převzat ve stavu bez vybavení, jediným vybavením krytu byl zničený diesel agregát, neúplné FVZ, nadměrnou vlhkostí poškozené stoly a skříně, částečně funkční elektroinstalace, bez kyslíkových láhví, nářadí, náhradních dílů… V současné době se usiluje o znovuuvedení krytu do provozuschopného stavu a celý objekt je již přístupný po domluvě veřejnosti.

Části textu převzaty a upraveny z webu: www.archaprojekt.cz, kde lze také nalézt info o návštěvnosti a další podrobnější informace. Stav v roce 2014.

Nejsem provozovatel krytu a ani nedělám exkurze, obraťte se prosím na provozovatele na jejich webu, děkuji za pochopení.

error: Chráněno proti kopírování.